Ζώνες DNS

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να αναζητήσετε ζώνες DNS του δικτύου, με βάση τα πεδία που προσφέρονται. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. Επίσης, μπορείτε να διαλέξετε κάποιον κόμβο για προβολή των στοιχείων του.
help
  Αναζήτηση ζώνης DNS    
   
Τύπος ζώνης:
Όνομα ζώνης:
Κατάσταση:
Ζώνες DNS που βρέθηκαν
Όνομα ζώνης Ημερομηνία Κατάσταση Όνομα κόμβου
sus.awmn 19/02/2009 Ενεργό Wolfpack (#3665)
sv1aap.awmn 20/05/2013 Ενεργό SV1AAP (#19802)
sv1aiz.awmn 26/01/2006 Ενεργό sv1aiz (#7603)
sv1bdo.awmn 18/10/2011 Ενεργό sv1bdo (#19174)
sv1bds.awmn 11/07/2006 Ενεργό sv1bds (#3670)
sv1bds-2.awmn 16/04/2011 Ενεργό sv1bds-2 (#16758)
sv1bgm.awmn 19/04/2015 Ενεργό sv1bgm (#6233)
sv1bjr.awmn 11/05/2006 Ενεργό sv1bjr (#7303)
sv1bjr-8590.awmn 07/12/2006 Ενεργό sv1bjr-8590 (#8590)
sv1bjr-8592.awmn 29/04/2007 Ενεργό sv1bjr-8592 (#8592)
sv1byn.awmn 24/11/2007 Ενεργό SV1BYN (#2578)
sv1cdr.awmn 10/10/2005 Ενεργό SV1CDR (#2308)
sv1ceb.awmn 14/12/2005 Ενεργό sv1ceb (#2339)
sv1cim.awmn 09/09/2005 Ενεργό sv1cim (#1819)
sv1efe.awmn 20/03/2011 Ενεργό sv1efe (#10733)
sv1efm.awmn 13/03/2006 Ενεργό Profitis (papashark) (#405)
sv1efo.awmn 10/02/2008 Ενεργό SV1EFO (#7311)
sv1eft.awmn 22/10/2006 Ενεργό sv1eft (#4343)
sv1efz.awmn 26/02/2007 Ενεργό SV1EFZ (#11481)
sv1egd.awmn 25/01/2011 Ενεργό SV1EGD (#18606)
sv1eod.awmn 04/09/2005 Ενεργό SV1EOD (#2165)
sv1fjn.awmn 07/09/2013 Ενεργό sv1fjn (#11645)
sv1fzz.awmn 07/12/2005 Ενεργό sv1fzz (#3936)
sv1gft.awmn 03/09/2005 Ενεργό sv1gft (#4263)
sv1gfu.awmn 18/01/2006 Ενεργό SV1GFU (#4272)
sv1ggc.awmn 03/02/2006 Ενεργό SV1GGC (#7651)
sv1ggc-home.awmn 11/11/2006 Ενεργό SV1GGC-home (#6695)
sv1gsd2.awmn 20/02/2011 Ενεργό sv1gsd 2 (#18570)
sv1gyk-2.awmn 04/02/2014 Ενεργό sv1gyk-2 (#19570)
sv1gyk-fokaia.awmn 04/02/2014 Ενεργό sv1gyk-fokaia (#20515)
sv1gzv.awmn 15/01/2013 Ενεργό sv1gzv (#13358)
sv1hah-1.awmn 21/08/2007 Ενεργό sv1hah-1 (#9361)
sv1her.awmn 17/01/2008 Ενεργό sv1her (#7413)
sv1hfq.awmn 30/01/2013 Ενεργό sv1hfq (#2581)
sv1hfq-2.awmn 30/01/2013 Ενεργό sv1hfq-2 (#3805)
sv1hfq-pr.awmn 15/09/2013 Ενεργό sv1hfq-PR (#10197)
sv1jcz-1.awmn 06/06/2010 Ενεργό SV1JCZ-1 (#6771)
sv1jcz-2.awmn 22/12/2009 Ενεργό SV1JCZ-2 (#16455)
sv1jdn.awmn 16/07/2011 Ενεργό SV1JDN (#17334)
sv1jdn-2.awmn 25/12/2012 Ενεργό sv1jdn-2 (#18281)
sv1kwf-2.awmn 17/06/2012 Ενεργό sv1kwf-2 (#9316)
sv1lh.awmn 01/10/2005 Ενεργό LimaH (#1897)
sv1ll.awmn 25/09/2006 Ενεργό dalex (#24)
sv1mnf.awmn 15/06/2013 Ενεργό SV1MNF (#17751)
sv1nq.awmn 01/10/2005 Ενεργό LimaH (#1897)
sv2fwv.awmn 28/04/2011 Ενεργό SV2FWV (#7182)
sv2fwv-2.awmn 28/04/2011 Ενεργό SV2FWV-2 (#17579)
svilada.awmn 18/09/2007 Ενεργό Ithaca-1 (#9486)
sw1ggw.awmn 14/12/2005 Ενεργό sw1ggw (#6674)
sw1gyk.awmn 24/02/2011 Ενεργό sv1gyk (#639)