Ζώνες DNS

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να αναζητήσετε ζώνες DNS του δικτύου, με βάση τα πεδία που προσφέρονται. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. Επίσης, μπορείτε να διαλέξετε κάποιον κόμβο για προβολή των στοιχείων του.
help
  Αναζήτηση ζώνης DNS    
   
Τύπος ζώνης:
Όνομα ζώνης:
Κατάσταση:
Ζώνες DNS που βρέθηκαν
Όνομα ζώνης Ημερομηνία Κατάσταση Όνομα κόμβου
95.71.10.in-addr.arpa 26/06/2006 Ενεργό zaxduke (#1570)
95.77.10.in-addr.arpa 13/10/2018 Ενεργό aggel (#12752)
96.2.10.in-addr.arpa 24/03/2012 Ενεργό noolis2 (#18912)
96.42.10.in-addr.arpa 22/08/2008 Ενεργό jimterw (#14976)
96.71.10.in-addr.arpa 17/09/2010 Ενεργό AiStratis (#18162)
97.2.10.in-addr.arpa 18/10/2011 Ενεργό sv1bdo (#19174)
97.71.10.in-addr.arpa 01/08/2008 Ενεργό 7bpm-2 (#14836)
98.71.10.in-addr.arpa 27/07/2008 Ενεργό sbolis_5 (#15176)
98.86.10.in-addr.arpa 14/05/2007 Ενεργό Dr. harvester (#12593)
99.2.10.in-addr.arpa 15/09/2013 Ενεργό John70-mobile (#12777)
99.71.10.in-addr.arpa 02/07/2009 Ενεργό Nikis (#12681)
agiamarina.awmn 23/11/2013 Σε αναμονή agiamarina (#20740)
berdux.awmn 06/03/2016 Σε αναμονή berdux (#2970)
kontokonto.awmn 03/04/2020 Σε αναμονή kontokonto (#23142)
maiden2.awmn 11/03/2012 Σε αναμονή Maiden2 (#19491)
nikolouzos.awmn 17/12/2012 Σε αναμονή nikolouzos (#18148)
quasar.awmn 06/05/2012 Σε αναμονή Quasar (#19814)
skynet2.awmn 28/12/2012 Σε αναμονή skynet2 (#14493)
tompap3.awmn 21/12/2013 Σε αναμονή tompap3 (#14428)
ysar.awmn 11/01/2012 Σε αναμονή ysar (#3417)
159.17.10.in-addr.arpa 28/10/2012 Σε αναμονή antonatos (#6518)
166.2.10.in-addr.arpa 15/01/2017 Σε αναμονή Valholl (#22501)
178.31.10.in-addr.arpa 21/12/2013 Σε αναμονή tompap3 (#14428)
190.70.10.in-addr.arpa 25/11/2013 Σε αναμονή agiamarina (#20740)
235.78.10.in-addr.arpa 26/05/2012 Σε αναμονή sv1kwf-2 (#9316)
240.21.10.in-addr.arpa 17/12/2012 Σε αναμονή nikolouzos (#18148)
necropolis-2.awmn 22/03/2015 Απορριφθέν Necropolis (#21688)
tsarlam.awmn 15/03/2014 Απορριφθέν tsarlam (#21236)
pvwlan-bs.awmn 05/10/2016 Άκυρο PVWLAN_WBS (#22409)