Ζώνες DNS

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να αναζητήσετε ζώνες DNS του δικτύου, με βάση τα πεδία που προσφέρονται. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. Επίσης, μπορείτε να διαλέξετε κάποιον κόμβο για προβολή των στοιχείων του.
help
  Αναζήτηση ζώνης DNS    
   
Τύπος ζώνης:
Όνομα ζώνης:
Κατάσταση:
Ζώνες DNS που βρέθηκαν
Όνομα ζώνης Ημερομηνία Κατάσταση Όνομα κόμβου
actor.awmn 07/11/2018 Προς έλεγχο actor (#15362)
aiva.awmn 03/03/2019 Προς έλεγχο AIVAnet2 (#12084)
aivaserver.awmn 03/03/2019 Προς έλεγχο AIVAnet2 (#12084)
anoliosia.awmn 13/10/2018 Προς έλεγχο aggel (#12752)
cotton.awmn 20/10/2018 Προς έλεγχο cotton (#22940)
download.awmn 03/03/2019 Προς έλεγχο AIVAnet2 (#12084)
gamer.awmn 30/10/2018 Προς έλεγχο gamer (#10844)
geolos2.awmn 17/03/2019 Προς έλεγχο Geolos2 (#21164)
johnserver.awmn 03/03/2019 Προς έλεγχο AIVAnet2 (#12084)
media.aggel.awmn 13/10/2018 Προς έλεγχο aggel (#12752)
melina2.awmn 31/10/2018 Προς έλεγχο melina2 (#17269)
nikaiamedia.awmn 31/12/2018 Προς έλεγχο sokeros (#21742)
radio.aivanet2.awmn 03/03/2019 Προς έλεγχο AIVAnet2 (#12084)
senius2.awmn 29/10/2018 Προς έλεγχο senius2 (#14291)
server-aggel.awmn 13/10/2018 Προς έλεγχο aggel (#12752)
server-sokeros.awmn 31/12/2018 Προς έλεγχο sokeros (#21742)
server.aivanet2.awmn 03/03/2019 Προς έλεγχο AIVAnet2 (#12084)
sokeros.awmn 28/12/2018 Προς έλεγχο sokeros (#21742)
upload.awmn 03/03/2019 Προς έλεγχο AIVAnet2 (#12084)
vagone.awmn 09/11/2018 Προς έλεγχο VAGone (#22872)
whois.awmn 03/03/2019 Προς έλεγχο AIVAnet2 (#12084)
113.73.10.in-addr.arpa 20/10/2018 Προς έλεγχο cotton (#22940)
122.2.10.in-addr.arpa 04/10/2018 Προς έλεγχο senius (#10636)
135.17.10.in-addr.arpa 04/11/2018 Προς έλεγχο Top (#3210)
153.71.10.in-addr.arpa 18/11/2018 Προς έλεγχο GJP (#7593)
161.15.10.in-addr.arpa 17/10/2018 Προς έλεγχο digenis (#1124)
172.2.10.in-addr.arpa 30/10/2018 Προς έλεγχο gamer (#10844)
174.2.10.in-addr.arpa 30/10/2018 Προς έλεγχο gamer (#10844)
175.2.10.in-addr.arpa 31/10/2018 Προς έλεγχο melina2 (#17269)
176.2.10.in-addr.arpa 31/10/2018 Προς έλεγχο melina2 (#17269)
177.2.10.in-addr.arpa 07/11/2018 Προς έλεγχο actor (#15362)
178.2.10.in-addr.arpa 07/11/2018 Προς έλεγχο actor (#15362)
179.2.10.in-addr.arpa 17/03/2019 Προς έλεγχο Geolos2 (#21164)
189.87.10.in-addr.arpa 28/12/2018 Προς έλεγχο sokeros (#21742)
191.87.10.in-addr.arpa 31/12/2018 Προς έλεγχο sokeros (#21742)
194.44.10.in-addr.arpa 29/10/2018 Προς έλεγχο senius2 (#14291)
196.44.10.in-addr.arpa 29/10/2018 Προς έλεγχο senius2 (#14291)
227.49.10.in-addr.arpa 03/03/2019 Προς έλεγχο AIVAnet2 (#12084)
36.23.10.in-addr.arpa 15/10/2018 Προς έλεγχο Genius (#22486)
54.37.10.in-addr.arpa 04/10/2018 Προς έλεγχο ampatzis2 (#21860)
8.255.10.in-addr.arpa 04/11/2018 Προς έλεγχο Top (#3210)
84.29.10.in-addr.arpa 04/10/2018 Προς έλεγχο sweet (#11244)
94.29.10.in-addr.arpa 04/10/2018 Προς έλεγχο sweet3 (#20776)
95.77.10.in-addr.arpa 13/10/2018 Προς έλεγχο aggel (#12752)
98.2.10.in-addr.arpa 09/11/2018 Προς έλεγχο VAGone (#22872)
1.awmn 25/05/2010 Ενεργό GFan2 (#12629)
19423.awmn 07/04/2014 Ενεργό Anubis (#19423)
1tee-amarous.awmn 12/03/2007 Ενεργό epal-amarous (#11108)
2.awmn 25/05/2010 Ενεργό GFan2 (#12629)
2009.awmn 24/01/2009 Ενεργό middle_EAST_WEST (#588)