Κόμβος Wifi Δήμου Αμυνταίου (#14334)

Στοιχεία κόμβου
Αριθμός κόμβου 14334
Όνομα κόμβου Wifi Δήμου Αμυνταίου
Δήμος / Κοινότητα
Νομαρχία
Δημιουργήθηκε 12/01/2008
Διαχειριστής Santa Cruz |Αποστολή μηνύματος|
Πληροφορίες
Την υλοποίηση ενός ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου ολοκλήρωσε πρόσφατα ο Δήμος Αμυνταίου. Το δίκτυο διασυνδέει 12 σημεία δημοσίων φορέων και αποτελεί ένα από τα πρώτα δημοτικά WiFi δίκτυα που υλοποιούνται μέσω χρηματοδότησης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την ΚτΠ. Μέσω του έργου, το οποίο σχεδιάστηκε από ομάδα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και υλοποιήθηκε από τη Synet, το σύνολο των φορέων του δήμου Αμυνταίου συνδέονται με το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης Σύζευξις, καλύπτοντας ανάγκες για τη μεταξύ τους επικοινωνία με τηλεφωνία, δεδομένα και video, καθώς και με οργανισμούς και φορείς από όλη την Ελλάδα.
Τοπολογία Δικτύου

Στην λειτουργία του δικτύου έχει υιοθετηθεί η ελεύθερη μπάντα συχνοτήτων των 5,4 GHz (UNII Band) με χρήση του πρωτοκόλλου IEEE 802.11a, που υποστηρίζει ταχύτητες από 6 έως 54 Mbps. Η προαναφερθείσα μπάντα συχνοτήτων προτιμήθηκε από την αντίστοιχη των 2,4 GHz (ISM Band) για λόγους που αφορούν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών, τις ταχύτητες διασύνδεσης, τις αποστάσεις στις οποίες επιτυγχάνονται αυτές οι ταχύτητες, καθώς και τις παρεμβολές από και σε ήδη υπάρχοντα δίκτυα.

http://www.uowm.gr/infosoc/105/amyntaio.htm
IP C-Classes
C Class Ημερομηνία Κατάσταση
Ζώνες DNS
Όνομα ζώνης Ημερομηνία Κατάσταση
Nameservers (NS)
Όνομα Nameserver Διεύθυνση IP Ημερομηνία Κατάσταση

Διασυνδέσεις
Το δίκτυο του κόμβου
Υπηρεσίες
Κατηγορία Διεύθυνση IP Πληροφορίες Κατάσταση Προστέθηκε
Η οπτική του κόμβου

Πανοραμική