Κόμβος Kinglyr-Selinia (#8008)

Στοιχεία κόμβου
Αριθμός κόμβου 8008
Όνομα κόμβου Kinglyr-Selinia
Δήμος / Κοινότητα Δήμος Αμπελακίων
Νομαρχία Νομαρχία Πειραιώς
Δημιουργήθηκε 21/02/2006
Διαχειριστής Kinglyr |Αποστολή μηνύματος|
Πληροφορίες
3όροφο κτήριο.
ιστός 3,5m από γαλβανιζέ σωλήνα Φ63, φωτεινή σήμανση νυχτός ερυθρού χρώματος (2 φωτάκια) από 20:00 μέχρι 5:00 ώρα β.
MIKROTIK RB600A ver6.0 και 4x R52 + 2x πιάτα 60cm + 1x OEM Pacific rectangular Parabolic Grid Antenna 28/29 dBi + 2x 5GHz Feedhorns + 1x omni 9dBi.
O Κόμβος τροφοδοτείται από UPS APC 1000VA.
Τροφοδοτικό RB 48V 0.9A.
Έγινε upgrade του mikrotik σε 2.9.27 και εγκατάσταση των Quagga/OLSR πακέτων quagga-0.98.6-3-olsr.mpk και olsrd-0.4.10-2-quagga.mpk στις 20/1/2007.
Έγινε upgrade των Quagga/OLSR πακέτων σε olsrd-0.5.0-3.mpk και quagga-0.98.6-4.mpk στις 15/4/2007.
Έγινε upgrade των Quagga/OLSR πακέτων σε olsrd-0.5.4-1.mpk και quagga-0.98.6-5.mpk και μπήκε mangle στις 30/11/2007.
Έγινε update και check των rules του firewall στις 16/1/2008.
Έγινε αλλαγή του ΤαρατσοPC (P3@800MHz 128MB RAM, 1,6GB HDD/CF256MB, CF 256MB με mikrotik 2.9.27/Quagga/OLSR) σε Mikrotik RB600A στις 24/11/2008.


8-6-2013: Δέν υπάρχουν ελεύθερα IF.
------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ CLIENTS TOY awmn-8008-AP
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A. Λειτουργεί DHCP server για αυτόματη προσωρινή απόδοση IP διευθύνσεων (10.84.130.2 - 10.84.130.31).

B. Για μόνιμη σύνδεση και απόδοση καθορισμένης (μόνιμης) διεύθυνσης IP πρέπει:
1. Nα κάνετε καταχώρηση της θέσης σας στο WiND.
2. Να κάνετε δήλωση διασύνδεσης πελάτη με το access point αυτό, από την σελίδα διαχείρισης του κόμβου σας στο WiND.
3. Να στείλετε μήνυμα μέσω του link "Αποστολή μηνύματος" στις πληροφορίες του κόμβου μου που αναγράφονται παραπάνω επισυνάπτοντας τα παρακάτω:
i. Όνομα και Eπίθετο.
ii. Ένα τηλέφωνο σας (σταθερό ή κινητό).
iii. Tις mac addresses τόσο του Wireless Adapter (την ασύρματη mac)(π.χ. D-Link 900AP+ ή Linksys WRT54G) όσο και τού/των υπολογιστών-δικτυακών συσκευών (π.χ. print servers) που θέλετε να έχετε στο τοπικό σας LAN.

Γ. Για τη σωστή λειτουργία του Access Point όλοι οι clients πρέπει να ρυθμίσουν το TΧ Power της συσκευής τους στο ελάχιστο δυνατό, ούτως ώστε να μην δημιουργούν παρεμβολές ο ένας στον άλλον.

Ευχαριστώ.
IP C-Classes
C Class Ημερομηνία Κατάσταση
10.84.130.0 - 10.84.130.255 12/07/2006 Ενεργό
Ζώνες DNS
Όνομα ζώνης Ημερομηνία Κατάσταση
kinglyr-selinia.awmn 12/07/2006 Ενεργό
130.84.10.in-addr.arpa 12/07/2006 Ενεργό
Nameservers (NS)
Όνομα Nameserver Διεύθυνση IP Ημερομηνία Κατάσταση

Διασυνδέσεις
  Access Point [ awmn-8008-AP ]  
  Access Point [ awmn-8008-indoorAP ]  
Το δίκτυο του κόμβου
Υποδίκτυο Τοπικό δίκτυο (10.84.130.128 - 10.84.130.191)
Προστέθηκε Hostname Διεύθυνση IP Διεύθυνση MAC Τύπος μηχανήματος Συνεχή λειτουργία (24/7) Πληροφορίες
16/07/2006 router.kinglyr-selinia.awmn 10.84.130.129 00:0C:42:20:FA:7B Δρομολογητής ΝΑΙ Mikrotik RB600A: 00:0C:42:20:FA:7B 00:0C:42:20:FA:7C 00:0C:42:20:FA:7D old MAC:00:E0:7D:8E:5E:87 old MAC:00:A0:C9:44:43:D8
16/07/2006 ns0.kinglyr-selinia.ns.awmn 10.84.130.129 00:0C:42:20:FA:7B Διακομιστής ΝΑΙ Mikrotik RB600A: 00:0C:42:20:FA:7B 00:0C:42:20:FA:7C 00:0C:42:20:FA:7D old MAC:00:E0:7D:8E:5E:87 old MAC:00:A0:C9:44:43:D8
18/09/2006 server.kinglyr-selinia.awmn 10.84.130.130 Διακομιστής ΟΧΙ Not Connected.
18/09/2006 gw.kinglyr-selinia.awmn 10.84.130.131 Δρομολογητής ΟΧΙ Not Connected.
18/09/2006 ps.kinglyr-selinia.awmn 10.84.130.132 Διακομιστής ΟΧΙ Not Connected.
18/09/2006 sip.kinglyr-selinia.awmn 10.84.130.133 Συσκευή VoIP ΟΧΙ Not Connected.
18/09/2006 nicol.kinglyr-selinia.awmn 10.84.130.134 00-0E-A6-6B-8F-EC Η / Υ ΟΧΙ
18/09/2006 anna.kinglyr-selinia.awmn 10.84.130.135 Η / Υ ΟΧΙ Not Connected.
18/09/2006 panoramix.kinglyr-selinia.awmn 10.84.130.136 Η / Υ ΟΧΙ Laptop.
21/08/2009 indoor.kinglyr-selinia.awmn 10.84.130.140 Ασύρματη συσκευή ΝΑΙ
21/08/2009 indoor2.kinglyr-selinia.awmn 10.84.130.141 Ασύρματη συσκευή ΝΑΙ
16/05/2007 pap.kinglyr-selinia.awmn 10.84.130.143 00:18:F8:84:55:11 Συσκευή VoIP ΟΧΙ
16/05/2007 thomaspap.kinglyr-selinia.awmn 10.84.130.144 00:18:F8:84:55:D4 Συσκευή VoIP ΝΑΙ
Υποδίκτυο Διασύνδεση Access Point (10.84.130.0 - 10.84.130.63)
Προστέθηκε Hostname Διεύθυνση IP Διεύθυνση MAC Τύπος μηχανήματος Συνεχή λειτουργία (24/7) Πληροφορίες
12/09/2006 ap.kinglyr-selinia.awmn 10.84.130.1 00:0C:42:31:B4:A0 Δρομολογητής ΝΑΙ R52, old MAC:00:0B:6B:4D:D3:E3 old MAC:00:0B:6B:84:AA:C5
Υποδίκτυο Διασύνδεση Access Point (10.84.130.96 - 10.84.130.111)
Προστέθηκε Hostname Διεύθυνση IP Διεύθυνση MAC Τύπος μηχανήματος Συνεχή λειτουργία (24/7) Πληροφορίες
20/02/2007 indoorap.kinglyr-selinia.awmn 10.84.130.97 00:0C:42:18:49:45 Δρομολογητής ΟΧΙ CM9, old MAC:00:0B:6B:57:ED:C4
Υποδίκτυο Διασύνδεση Backbone [litrotis#2 (#9309)] (10.84.130.244 - 10.84.130.247)
Προστέθηκε Hostname Διεύθυνση IP Διεύθυνση MAC Τύπος μηχανήματος Συνεχή λειτουργία (24/7) Πληροφορίες
07/09/2012 gw-litrotis2.kinglyr-selinia.awmn 10.84.130.245 00:0C:42:31:B4:B0 Δρομολογητής ΝΑΙ
07/09/2012 gw-kinglyr-selinia.litrotis2.awmn 10.84.130.246 Δρομολογητής ΝΑΙ
Υποδίκτυο Διασύνδεση Backbone [vabiris (#7425)] (10.84.130.248 - 10.84.130.251)
Προστέθηκε Hostname Διεύθυνση IP Διεύθυνση MAC Τύπος μηχανήματος Συνεχή λειτουργία (24/7) Πληροφορίες
17/07/2006 gw-vabiris.kinglyr-selinia.awmn 10.84.130.249 00:0C:42:31:B4:AC Δρομολογητής ΝΑΙ R52, old MAC:00:0B:6B:4D:D3:F3 old MAC:00:0B:6B:84:AA:91
17/07/2006 gw-kinglyr-selinia.vabiris.awmn 10.84.130.250 00:0B:85:04:32:30 Δρομολογητής ΝΑΙ
Υποδίκτυο Διασύνδεση Backbone [MiCkOf-Selinia (#19945)] (10.84.130.252 - 10.84.130.255)
Προστέθηκε Hostname Διεύθυνση IP Διεύθυνση MAC Τύπος μηχανήματος Συνεχή λειτουργία (24/7) Πληροφορίες
17/07/2006 gw-mickof-selinia.kinglyr-selinia.awmn 10.84.130.253 00:0C:42:39:67:3E Δρομολογητής ΝΑΙ R52H, old MAC(CM9):00:0B:6B:4D:D3:E7 old MAC(R52):00:0C:42:18:49:45
17/07/2006 gw-kinglyr-selinia.mickof-selinia.awmn 10.84.130.254 00:0C:42:6B:E2:9E Δρομολογητής ΝΑΙ R52H
Υπηρεσίες
Κατηγορία Διεύθυνση IP Πληροφορίες Κατάσταση Προστέθηκε
Η οπτική του κόμβου

Πανοραμική