Διευθυνσιοδότηση |Αναζήτηση IP C-Classes| |Κατανομή διευθύνσεων IP|

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να αναζητήσετε τα IP C-Classes του δικτύου που έχουν δεσμευτεί από κόμβους. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. Επίσης, μπορείτε να διαλέξετε κάποιον κόμβο για προβολή των στοιχείων του.
help
  Αναζήτηση IP C-Classes    
   
Διεύθυνση IP:
Κατάσταση:
IP C-Classes που βρέθηκαν
C Class Ημερομηνία Κατάσταση Όνομα κόμβου
10.80.175.0 - 10.80.175.255 12/12/2009 Ενεργό University of Piraeus Dept. Of Informatics, NetLab (#15349)
10.80.176.0 - 10.80.176.255 09/01/2010 Ενεργό ANKA2 (#8654)
10.80.177.0 - 10.80.177.255 22/01/2010 Ενεργό Skai-HQ (#17601)
10.80.178.0 - 10.80.178.255 28/06/2010 Ενεργό dios2 (#18151)
10.80.179.0 - 10.80.179.255 01/09/2011 Ενεργό Syros-DDM3 (#18890)
10.80.180.0 - 10.80.180.255 20/03/2011 Ενεργό sv1efe (#10733)
10.80.181.0 - 10.80.181.255 29/03/2003 Ενεργό nasos (#621)
10.80.182.0 - 10.80.182.255 05/07/2003 Ενεργό hook (#92)
10.80.183.0 - 10.80.183.255 17/09/2003 Ενεργό Profitis (papashark) (#405)
10.80.184.0 - 10.80.184.255 16/10/2003 Ενεργό Pavlidisd (#550)
10.80.185.0 - 10.80.185.255 09/12/2003 Ενεργό stelios1540-pireas (#1540)
10.80.186.0 - 10.80.186.255 12/01/2004 Ενεργό drf (#2)
10.80.187.0 - 10.80.187.255 10/02/2004 Ενεργό jstiva1 (#1653)
10.80.188.0 - 10.80.188.255 04/06/2004 Ενεργό Duck (#1766)
10.80.189.0 - 10.80.189.255 10/05/2005 Ενεργό foxer (papashark) (#1790)
10.80.190.0 - 10.80.190.255 10/05/2005 Ενεργό viper7gr (#3451)
10.80.191.0 - 10.80.191.255 29/10/2011 Ενεργό smarag-support (#16703)
10.80.192.0 - 10.80.192.255 12/03/2005 Ενεργό FIREBALL (#1066)
10.80.193.0 - 10.80.193.255 11/07/2005 Ενεργό gmes-smarag (#1265)
10.80.194.0 - 10.80.194.255 08/08/2005 Ενεργό vmanolis (#3132)
10.80.195.0 - 10.80.195.255 08/08/2005 Ενεργό Papashark (#23)
10.80.196.0 - 10.80.196.255 16/10/2005 Ενεργό hellascom (#361)
10.80.197.0 - 10.80.197.255 01/11/2005 Ενεργό sv1ceb (#2339)
10.80.198.0 - 10.80.198.255 05/11/2005 Ενεργό sw1ggw (#6674)
10.80.199.0 - 10.80.199.255 11/11/2005 Ενεργό arHONDAs (#4935)
10.80.200.0 - 10.80.200.255 08/04/2012 Ενεργό miskis-st (#17002)
10.80.201.0 - 10.80.201.255 04/12/2005 Ενεργό mbjp (#2277)
10.80.202.0 - 10.80.202.255 16/12/2005 Ενεργό jstiva2 (#4529)
10.80.203.0 - 10.80.203.255 01/02/2013 Ενεργό Desp (#20432)
10.80.204.0 - 10.80.204.255 04/03/2006 Ενεργό vabiris (#7425)
10.80.205.0 - 10.80.205.255 17/03/2006 Ενεργό akops76 (#7260)
10.80.206.0 - 10.80.206.255 01/04/2006 Ενεργό sv1efm (#323)
10.80.207.0 - 10.80.207.255 17/01/2018 Ενεργό psyxa (#20682)
10.80.208.0 - 10.80.208.255 07/04/2018 Ενεργό spirmar-ch (#22860)
10.80.209.0 - 10.80.209.255 15/05/2006 Ενεργό infosat (#8502)
10.80.210.0 - 10.80.210.255 23/05/2006 Ενεργό Kinglyr (#8000)
10.80.211.0 - 10.80.211.255 29/05/2006 Ενεργό SCORPION (#2288)
10.80.214.0 - 10.80.214.255 11/09/2006 Ενεργό gmes-smarag (#1265)
10.80.219.0 - 10.80.219.255 10/12/2006 Ενεργό Virtual (#10030)
10.80.220.0 - 10.80.220.255 23/12/2006 Ενεργό whitesnake (#11272)
10.80.223.0 - 10.80.223.255 07/02/2007 Ενεργό papvai (#9900)
10.80.224.0 - 10.80.224.255 15/02/2007 Ενεργό nrgman (#7592)
10.80.232.0 - 10.80.232.255 28/08/2007 Ενεργό dkarv (#4929)
10.80.234.0 - 10.80.234.255 27/09/2007 Ενεργό tazmania (#393)
10.80.235.0 - 10.80.235.255 30/10/2007 Ενεργό smarag-2 (#853)
10.80.236.0 - 10.80.236.255 30/10/2007 Ενεργό fotinakis (#4928)
10.80.237.0 - 10.80.237.255 30/10/2007 Ενεργό gmes-smarag2 (#1266)
10.80.239.0 - 10.80.239.255 08/11/2007 Ενεργό Virtual2 (#10495)
10.80.240.0 - 10.80.240.255 18/01/2008 Ενεργό sv1jfa (#7147)
10.80.241.0 - 10.80.241.255 08/03/2008 Ενεργό Dreamweaver (#10893)