Διευθυνσιοδότηση |Αναζήτηση IP C-Classes| |Κατανομή διευθύνσεων IP|

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να αναζητήσετε τα IP C-Classes του δικτύου που έχουν δεσμευτεί από κόμβους. Τα αποτελέσματα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα. Επίσης, μπορείτε να διαλέξετε κάποιον κόμβο για προβολή των στοιχείων του.
help
  Αναζήτηση IP C-Classes    
   
Διεύθυνση IP:
Κατάσταση:
IP C-Classes που βρέθηκαν
C Class Ημερομηνία Κατάσταση Όνομα κόμβου
10.2.171.0 - 10.2.171.255 19/09/2017 Προς έλεγχο HomeLab3 (#22618)
10.18.228.0 - 10.18.228.255 02/08/2017 Προς έλεγχο HtPC_Gia (#22649)
10.21.130.0 - 10.21.130.255 06/10/2017 Προς έλεγχο TJL7 (#22741)
10.29.79.0 - 10.29.79.255 08/11/2017 Προς έλεγχο Space_Neo_Irakleio (#21817)
10.30.52.0 - 10.30.52.255 02/10/2017 Προς έλεγχο silencedugu1 (#22738)
10.31.179.0 - 10.31.179.255 07/11/2017 Προς έλεγχο sv1mnf-portable (#22767)
10.46.81.0 - 10.46.81.255 01/08/2017 Προς έλεγχο lalas4 (#22701)
10.46.82.0 - 10.46.82.255 01/09/2017 Προς έλεγχο lalas5 (#22715)
10.69.69.0 - 10.69.69.255 08/10/2017 Προς έλεγχο SOTOS TEO (#22706)
10.70.67.0 - 10.70.67.255 26/07/2017 Προς έλεγχο Liltman (#20991)
10.70.68.0 - 10.70.68.255 29/07/2017 Προς έλεγχο Ksilo Kai Stil (#22600)
10.73.253.0 - 10.73.253.255 21/07/2017 Προς έλεγχο alkom (#22691)
10.80.207.0 - 10.80.207.255 21/07/2017 Προς έλεγχο alkom2 (#22693)
10.90.193.0 - 10.90.193.255 26/09/2017 Προς έλεγχο Kokkinia (#19574)
10.0.0.0 - 10.0.0.255 19/12/2012 Ενεργό wind (#2005)
10.0.1.0 - 10.0.1.255 20/12/2012 Ενεργό wind (#2005)
10.0.10.0 - 10.0.10.255 19/12/2012 Ενεργό wind (#2005)
10.0.11.0 - 10.0.11.255 19/12/2012 Ενεργό wind (#2005)
10.2.0.0 - 10.2.0.255 03/10/2009 Ενεργό Acinonyx (#1979)
10.2.1.0 - 10.2.1.255 02/11/2009 Ενεργό kaivs_beehive (#16924)
10.2.2.0 - 10.2.2.255 14/07/2010 Ενεργό a45-3 (#17983)
10.2.3.0 - 10.2.3.255 29/03/2003 Ενεργό CHALK (#600)
10.2.4.0 - 10.2.4.255 29/03/2003 Ενεργό vardas (#715)
10.2.5.0 - 10.2.5.255 15/03/2003 Ενεργό gbakalas (#453)
10.2.6.0 - 10.2.6.255 19/05/2003 Ενεργό akou (#493)
10.2.7.0 - 10.2.7.255 11/12/2009 Ενεργό SV1JCZ-1 (#6771)
10.2.8.0 - 10.2.8.255 22/05/2003 Ενεργό MAuVE (sv1iyf) (#280)
10.2.9.0 - 10.2.9.255 31/05/2003 Ενεργό Gfil (#434)
10.2.10.0 - 10.2.10.255 04/06/2003 Ενεργό harisk (#32)
10.2.11.0 - 10.2.11.255 08/06/2003 Ενεργό emel (#960)
10.2.12.0 - 10.2.12.255 16/10/2003 Ενεργό Winner (#240)
10.2.13.0 - 10.2.13.255 19/10/2003 Ενεργό bliz (#72)
10.2.14.0 - 10.2.14.255 28/11/2003 Ενεργό pkou (#1338)
10.2.15.0 - 10.2.15.255 09/12/2003 Ενεργό john70 (#416)
10.2.16.0 - 10.2.16.255 07/03/2004 Ενεργό Acinonyx (#1979)
10.2.17.0 - 10.2.17.255 29/03/2004 Ενεργό bliz (#72)
10.2.18.0 - 10.2.18.255 02/08/2004 Ενεργό sbolis (#806)
10.2.19.0 - 10.2.19.255 04/11/2004 Ενεργό OZOnet (#3298)
10.2.20.0 - 10.2.20.255 11/12/2011 Ενεργό a45-1 (#14694)
10.2.21.0 - 10.2.21.255 09/09/2005 Ενεργό john70 (#410)
10.2.22.0 - 10.2.22.255 19/12/2004 Ενεργό keyman (#891)
10.2.23.0 - 10.2.23.255 06/01/2005 Ενεργό Vigor (#2366)
10.2.24.0 - 10.2.24.255 22/01/2005 Ενεργό discworld (#4003)
10.2.25.0 - 10.2.25.255 24/01/2005 Ενεργό sv1cim (#1819)
10.2.26.0 - 10.2.26.255 24/01/2005 Ενεργό TaRaNTuLa (#2259)
10.2.27.0 - 10.2.27.255 03/02/2010 Ενεργό VLAHOS10 (#17643)
10.2.28.0 - 10.2.28.255 12/03/2005 Ενεργό pikos (#2435)
10.2.29.0 - 10.2.29.255 15/10/2005 Ενεργό wasteland (#6543)
10.2.30.0 - 10.2.30.255 30/03/2005 Ενεργό thdim (#3359)
10.2.31.0 - 10.2.31.255 30/03/2005 Ενεργό ONikosEimai (#737)