Athens Wireless Metropolitan Network

Γενικές Πληροφορίες

Εγγραφή

Ανατρέξτε στην σελίδα "Εγγραφή" και δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό. Σας στέλνεται e-mail ενεργοποίησης του λογαριασμού σας στο e-mail που δηλώνετε κατά την εγγραφή σας. Σε περίπτωση που δεν λάβατε το e-mail, μπορείτε να ζητήσετε επανα-αποστολή του από την σελίδα "Ανάκτηση κωδικού".

Δημιουργία κόμβου

Για να δημιουργήσετε έναν κόμβο είναι απαραίτητη η εγγραφή σας στο σύστημα (δείτε σχετικά παραπάνω). Αν έχετε έναν ενεργοποιημένο λογαριασμό, συνδεθείτε και επιλέξτε από το αριστερό μενού την σελίδα "Προσθήκη κόμβου".

Ενημέρωση κόμβων

Μέσα από τη σελίδα του κόμβου σας μπορείτε να αιτήστε IP C-Classes, ζώνες DNS, nameservers προς την ομάδα Hostmaster, η οποία θα επεξεργαστεί το συντομότερο δυνατό τις αιτήσεις σας. Μην ξεχάσετε να δηλώσετε τις διασυνδέσεις σας. α) Εάν είστε κόμβος "Πελάτης", δηλώστε μόνο μια διασύνδεση επιλέγοντας το access point που συνδέεστε. Αν δεν υπάρχει στη λίστα, τότε ο κάτοχος του Access Point δεν έχει κάνει δήλωση διασύνδεσης. Ενημερώστε τον για την δημιουργία της. β) Εάν διαθέτετε πολλαπλές κατευθυντικές διασυνδέσεις (backbone) δηλώστε τις μια-μια με όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες γι' αυτές. Σημειώνετε πως για να είναι έγκυρη μια διασύνδεση backbone, θα πρέπει ο κόμβος με τον οποίο κάνετε τη ζεύξη να έχει δηλώσει και στις δικές του διασυνδέσεις την καταχώρηση για την μεταξύ σας ζεύξη. γ) Εάν διαθέτετε Access Point δηλώστε το στις διασυνδέσεις σας ώστε να μπορούν οι πελάτες σας να το επιλέγουν.

Μπορείτε να δημοσιεύσετε πληροφορίες που αφορούν την μορφή του δικτύου σας. Δηλώστε να υποδίκτυα και τις διευθύνσεις που χρησιμοποιείτε για το τοπικό σας δίκτυο, για τις διασυνδέσεις σας με άλλους κόμβους (προσοχή: για τις διασυνδέσεις backbone, η δήλωση μπορεί να γίνει μόνο από τους κατόχους του εκάστοτε c class) ή τα υποδίκτυα που έχετε αποδώσει σε κόμβους "πελάτες".

Μπορείτε, τέλος, να δημοσιεύσετε την οπτική επαφή που διαθέτει ο κόμβος σας στην αντίστοιχη ενότητα.

Προσπαθήστε να ενημερώνετε και να τροφοδοτείτε τους κόμβους σας με όσο το δυνατόν περισσότερες και πιο έγκυρες πληροφορίες. Αν δείτε παραλείψεις σε άλλους γειτονικούς κόμβους μην διστάσετε να τους ενημερώσετε για την ανανέωση των σελίδων τους. Η απεικόνιση και η σωστή άποψη του δικτύου μας είναι σημαντικά στοιχεία που μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξή του.

Προβλήματα, δυσλειτουργίες, προτάσεις για το project WiND

Αν κατά την πλοήγησή σας στις σελίδες του WiND παρατηρήσετε κάποιο σφάλμα στο σύστημα ή δυσλειτουργία ή απλά έχετε να κάνετε μια παρατήρηση - πρόταση για βελτίωση του συστήματος, επικοινωνήστε με τους αρμόδιους του project (wind <παπάκι> cube.gr) ή κατά προτίμηση ανοίξτε ένα ticket στις σελίδες του project.
Προσοχή: οι παραπάνω μέθοδοι επικοινωνίας πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε ζητήματα που αφορούν το λογισμικό. Για ζητήματα που αφορούν την εγκατάσταση στο AWMN, θα πρέπει να επικοινωνείτε με την ομάδα Hostmaster και μόνο με αυτή.

Μια πιο αναλυτική περιγραφή του WiND και των χαρακτηριστικών του βρίσκεται εδώ:
Wireless
InternetΑπαντήσεις σε Συχνές Ερωτήσεις σε σχέση με την λειτουργία της ομάδας AWMN Hostmaster


Τι είναι η ομάδα AWMN Hostmaster;

Ομάδα διοριζόμενη και ελεγχόμενη απ' το Δ.Σ. του Συλλόγου του ΑΜΔΑ (AWMN), με ρόλο την διαχείριση ζητημάτων διευθυνσιοδότησης και ονοματολογίας στα πλαίσια λειτουργίας του δικτύου του ΑΜΔΑ. Η ομάδα AWMN Hostmaster είναι επίσης αρμόδια για τη διαχείριση του AWMN WiND.

Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με την ομάδα AWMN Hostmaster;

Στέλνοντας e-mail στην διεύθυνση: hostmaster <παπάκι> awmn.net

Τι είναι το (AWMN) WiND;

Μέλη της κοινότητας του ΑΜΔΑ ανέπτυξαν το Project WiND, ένα εργαλείο με την μορφή web εφαρμογής το οποίο προσφέρει στα μέλη μιας ασύρματης κοινότητας την δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους και να καταχωρούν, να επεξεργάζονται και να εμφανίζουν στοιχεία για τους κόμβους τους και για τους διαχειριστές αυτών. To AWMN WiND (ή WiND μεταξύ των μελών του ΑΜΔΑ) αναφέρεται στη χρήση του Project WiND για τις ανάγκες της κοινότητας του ΑΜΔΑ. Επίσης, το AWMN WiND αυτοματοποιεί λειτουργίες που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ομάδας AWMN Ηostmaster και μέσω αυτού εξυπηρετούνται συνηθισμένες αιτήσεις από τους διαχειριστές των καταχωρημένων κόμβων προς την ομάδα.

Ποιές αιτήσεις εξυπηρετούνται μέσω του WiND;

Εξυπηρετούνται αιτήσεις για:
α) IP C-Class
β) Ζώνες DNS
γ) Nameservers

Σε ποιές καταστάσεις μπορεί να βρίσκεται μια αίτηση;

α) Προς έλεγχο: Η αίτηση αναμένεται να ελεχθεί απ' την ομάδα AWMN Hostmaster.

β) Ενεργό: To αιτούμενο έχει ενεργοποιηθεί.

γ) Σε αναμονή: Η αίτηση έχει ελεγχθεί απ' την ομάδα AWMN Hostmaster, αλλά δεν πληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να ενεργοποιηθεί. Ο αιτών χρήστης αναμένεται να τακτοποιήσει κάποιες εκκρεμότητες ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις για ενεργοποίηση και να ενημερώσει εκ νέου την ομάδα AWMN Hostmaster.

δ) Απορριφθέν: Η αίτηση έχει έχει ελεγχθεί απ' την ομάδα AWMN Hostmaster, αλλά δεν πληρεί καμία προϋπόθεση για να ενεργοποιηθεί.

ε) Άκυρο: Η αίτηση έχει ακυρωθεί απ' την ομάδα AWMN Hostmaster ως μη λειτουργική ή μη αποδεκτή.

Τι είναι το IP C-Class;

IP subnet αποτελούμενο από 256 διευθύνσεις της μορφής: 10.x.y.0 - 10.x.y.255. Τα IP C-Class εκχωρούνται για τις ανάγκες κόμβων του backbone του δικτύου του ΑΜΔΑ κατόπιν σχετικής αίτησης. Η επιλογή του κατάλληλου C-Class γίνεται αυτόματα ανάλογα με τον δήμο στον οποίο ανήκει ο αντίστοιχος κόμβος και σύμφωνα με το σχέδιο πανελλήνιας διευθυνσιοδότησης του HellasWireless.

Τι απαιτείται για την εκχώρηση IP C-Class;

Για την ενεργοποίηση IP C-Class για κάποιον καταχωρημένο κόμβο πρέπει να ικανοποιείται μία απ' τις παρακάτω συνθήκες:

Συνθήκη 1: Ο κόμβος διαθέτει τουλάχιστον δύο (2) backbone διασυνδέσεις με άλλους κόμβους του backbone του δικτύου.

Συνθήκη 2: Ο κόμβος διαθέτει τουλάχιστον μία (1) backbone διασύνδεση + ένα (1) Access Point προσφέροντας σε κόμβους-πελάτες πρόσβαση στο AWMN.

Πώς ελέγχει η ομάδα AWMN Hostmaster τις αιτήσεις IP C-Class;

Ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση του IP C-Class εξετάζοντας τις σελίδες των κόμβων για ενεργές διασυνδέσεις. Μία διασύνδεση backbone εμφανίζεται ενεργή μονάχα όταν έχει ενεργοποιηθεί στις σελίδες και των δύο εμπλεκόμενων κόμβων.

Αν δεν υπάρχουν διασυνδέσεις που να δικαιολογούν ενεργοποίηση, αλλά στο πεδίο "Πληροφορίες" που υπάρχει σε κάθε αίτηση φαίνεται πως η αίτηση αφορά backbone κόμβο σε φάση προετοιμασίας, τότε η ομάδα AWMN Hostmaster θέτει την αίτηση σε αναμονή.

Μια αίτηση που βρίσκεται σε αναμονή δεν ελέγχεται ξανά απ' την ομάδα AWMN Hostmaster παρά μόνο όταν λάβει ενημέρωση (με e-mail) απ' τον αιτούντα πως πλέον πληρούνται οι προϋποθέσεις για ενεργοποίηση.

Επίσης, οι αιτήσεις που αφορούν την εκχώρηση επιπλέον του ενός IP C-Class για τις ανάγκες ενός κόμβου ελέγχονται στο αν αναφέρονται στο πεδίο "Πληροφορίες" λόγοι που να δικαιολογούν αυτές τις αυξημένες ανάγκες.

Μέχρι πόσο καιρό μπορεί να μείνει ένα IP C-Class σε κατάσταση αναμονής;

Ένα IP C-Class που βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσωρινά για δοκιμές. Η ομάδα AWMN Hostmaster διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει ή να απορρίψει την αίτηση, αν οι όροι ενεργοποίησης δεν έχουν ικανοποιηθεί σε διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία αίτησης. Σε περίπτωση που τελικά το IP C-Class απορριφθεί, θα πρέπει να σταματήσει η δοκιμαστική του χρήση αμέσως μετά την ενημέρωση (με e-mail) απόρριψής του.

Τι είναι το DNS;

Είναι ένα σύστημα αντιστοίχισης ονομάτων σε IP διευθύνσεις και αντιστρόφως, προς διευκόλυνση των χρηστών του δικτύου του ΑΜΔΑ.

Τι είναι οι Nameservers;

Είναι servers, υπεύθυνοι για την εξυπηρέτηση μίας ή περισσότερων ζωνών DNS. Καταχωρούνται στο WiND κατόπιν σχετικής αίτησης.

Τι είναι οι ζώνες DNS;

Είναι DNS καταχωρήσεις που εκχωρούνται κατόπιν σχετικής αίτησης στο WiND για τις ανάγκες κόμβων του δικτύου του ΑΜΔΑ και εξυπηρετούνται από κάποιον nameserver. Διακρίνονται σε forward και reverse ζώνες.

Οι forward ζώνες έχουν την μορφή: [zonename].awmn
Κάθε διαχειριστής κόμβου μπορεί να αιτηθεί όσες forward ζώνες απαιτούνται για τις ανάγκες του κόμβου, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αντιστοίχιση ονομάτων σε διευθύνσεις.

Οι reverse ζώνες έχουν την μορφή: [y].[x].10.in-addr.arpa, όπου [x] και [y] το 2ο και 3ο μέρος (byte) του IP C-Class στο οποίο αντιστοιχούν.
Για κάθε IP C-Class μπορεί να αντιστοιχεί μονάχα μία reverse ζώνη, η οποία χρησιμοποιείται για την αντιστοίχιση διευθύνσεων σε ονόματα (το αντίστροφο από τις forward ζώνες).

Πώς λειτουργεί το DNS στο ΑΜΔΑ;

Όταν ενεργοποιείται μια αίτηση για μία ζώνη DNS, γίνεται η κατάλληλη καταχώρηση στην κεντρική ζώνη DNS του ΑΜΔΑ (.awmn), έτσι ώστε όλα τα DNS requests για την ενεργοποιημένη ζώνη να αποστέλλονται στον nameserver που έχει οριστεί ως υπεύθυνος για αυτήν. Κάθε nameserver ενημερώνεται για όποια αλλαγή συμβαίνει στον κεντρικό nameserver και διατηρηρεί αντίγραφο της κεντρικής ζώνης το οποίο συμβουλεύεται για να στείλει στον κατάλληλο nameserver τα DNS requests για ζώνες που δεν διαχειρίζεται ο ίδιος. Η διαχείριση και συντήρηση της κάθε ζώνης σε αντίστοιχο nameserver είναι αρμοδιότητα του κάθε διαχειριστή κόμβου και όχι της ομάδας AWMN Hostmaster, η οποία είναι υπεύθυνη μονάχα για την κεντρική ζώνη (.awmn).

Τι απαιτείται για την εκχώρηση ζώνης DNS;

Για την ενεργοποίηση μιας ζώνης DNS πρέπει ο αντίστοιχος κόμβος να διαθέτει δικό του subnet, δηλαδή είτε δικό του IP C-Class (αν είναι κόμβος backbone) είτε τμήμα από το IP C-Class του backbone κόμβου στον οποίο συνδέεται (αν είναι κόμβος-πελάτης).

Πώς ελέγχει η ομάδα AWMN Hostmaster τις αιτήσεις ζώνης DNS;

Ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση της ζώνης DNS εξετάζοντας την σελίδα του αντίστοιχου κόμβου για ενεργά subnets, δηλαδή είτε για κάποιο ενεργοποιημένο IP C-Class, αν πρόκεται για κόμβο backbone, είτε για κάποιο subnet από το IP C-Class του backbone κόμβου με τον οποίο συνδέεται, αν πρόκεται για κόμβο-πελάτη.

Αν υπάρχουν subnets, αλλά βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής, τότε η ομάδα AWMN Hostmaster θέτει σε αναμονή και την αίτηση για τη ζώνη DNS.

Μια αίτηση που βρίσκεται σε αναμονή δεν ελέγχεται ξανά απ' την ομάδα AWMN Hostmaster παρά μόνο όταν λάβει ενημέρωση (με e-mail) απ' τον αιτούντα πως πλέον πληρούνται οι προϋποθέσεις για ενεργοποίηση.

Αν δεν υπάρχουν subnets που να δικαιολογούν την ενεργοποίηση μιας ζώνης DNS, η ομάδα AWMN Hostmaster διατηρεί το δικαίωμα να ενεργοποιήσει ή να θέσει σε αναμονή την ζώνη, αν στο πεδίο "Πληροφορίες" που υπάρχει σε κάθε αίτηση αναφέρονται λόγοι που, κατά την κρίση της ομάδας AWMN Hostmaster, δικαιολογούν κάτι τέτοιο.

Μέχρι πόσο καιρό μπορεί να μείνει μία ζώνη DNS σε κατάσταση αναμονής;

Η ομάδα AWMN Hostmaster διατηρεί το δικαίωμα να μεταβιβάσει ή να απορρίψει την αίτηση μίας ζώνης DNS, αν οι όροι ενεργοποίησης δεν έχουν ικανοποιηθεί σε διάστημα δύο (2) μηνών από την ημερομηνία αίτησης.